Genom att fortsätta använda den här sidan så accepterar ni våra cookies och GDPR policy.

Acceptera

Integritetspolicy

Vi på Klinkerhuset i Hässleholm AB tar skyddet av din personliga data på största allvar. I integritetspolicyn kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har gällande personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är:

Klinkerhuset i Hässleholm AB

559299-6218
Finja 9003
28153 Finja

Vad är en personuppgift?

En personuppgift avser varje upplysning (eller kombination av upplysningar) som kan knytas till en identifierad och enskild fysisk person. Exempel är namn, personnummer osv.

Vilka personuppgifter samlar vi in, och varifrån?

När du är i kontakt med oss (vid köp, ifyllande av formulär eller besök på webbsidan) samlar vi in personuppgifter om dig. De uppgifter vi samlar in är:

 • För- och efternamn
 • Personnummer
 • Adress
 • E-mail adress
 • Telefonnummer
 • Köphistorik och köpvanor
 • IP-adress
 • Information som du lämnar till kundservice.

Din adress samlar vi in från folkbokföringsregistret via Klarna, alternativt fyller du i den själv på vår hemsida.

Vad använder vi informationen till?

Genomförande av köp/beställning

Personuppgifter används för att kunna uppfylla vårt avtal med dig: hantera beställning, leverera beställd/köpt produkt (inklusive avisering om och kontakt gällande leverans). Dina uppgifter används även för att hantera din betalning.

Kundtjänstärenden

Personuppgifter behandlas för att hantera kundtjänstärenden som t.ex.: frågor, reklamationer och andra ärenden. Behandlingen sker för att kunna hjälpa dig med dina kundtjänstärenden, samt för att uppfylla skyldighet i lag gällande reklamationer och garantiärenden.

Marknadsföring och tävlingar

Personuppgifter används för att hålla dig uppdaterad om våra senaste produkter och kommande kampanjer/rabatter. Om du inte vill ta del av dessa utskick kan du enkelt avanmäla dig från dessa. Vi kan även använda informationen för att kommunicera viktiga meddelanden kring inköp eller förändringar i våra villkor och policyer till dig. Om du deltar i en tävling, kan vi använda informationen du anger i syfte att administrera kampanjen.

Säkerhet och rättsliga förpliktelser

Personuppgifter behandlas i syfte att tillgodose säkerheten för alla våra tjänster samt för att förhindra förlust och förebygga bedrägeri. Som exempel kan personuppgifter användas för att utreda försök till intrång på användarkonton. Personuppgifter samlas även in och hanteras för att uppfylla rättsliga förpliktelser, såsom lagkrav, domar eller myndighetsbeslut. Dessa krav kan till exempel avse produktansvar och produktsäkerhet eller bokföring.

Vidare hantering av personuppgifter

Personuppgifter hanteras för att kunna ge dig som kund bästa möjliga service.

Vilka kan ta del av dina personuppgifter?

Vi delar endast dina personliga uppgifter med företag som kräver det för att kunna fullfölja sina åtagande gentemot dig som kund, t.ex: transportföretag, leverantörer. Vi kan göra viss information tillgänglig för våra samarbetspartner som tillhandahåller tjänster och produkter i samarbete med oss, till exempel som hjälper Klinkerhuset inom marknadsföring. Vi är också skyldiga att, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut personuppgifter till exempelvis Skatteverket.

Vi behandlar inga personuppgifter utanför EU och EES.

Så här länge sparar vi personuppgifter

Klinkerhuset kommer att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Hur lång lagringsperioden är beror på ändamål som uppgifterna behandlas. Därutöver kan Klinkerhuset komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk.

Köp och orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det enligt gällande lagar och förordningar.

Skriftlig kontakt med vår kundtjänst sparar vi så länge det är nödvändigt för att kunna gå tillbaka och följa upp vad vi kommit överens om samt förbättra vår kundtjänstupplevelse för dig som kund.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används
 • begära att dina uppgifter rättas om de upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande
 • begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas
 • i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter
 • avsäga dig direktmarknadsföring
 • bli informerad om det sker en incident som innebär att dina personuppgifter hamnar i felaktiga händer
 • få en kopia av dina personuppgifter som är lagrade hos oss i ett tydligt och maskinellt läsbart dokument.

Upptäcker du att något är fel, vill begära ut dina uppgifter eller få dem raderade, kontakta vår kundservice. Vi svarar alltid på frågor eller begäran om radering av dina kunduppgifter snarast möjligt.

Cookies

Vår webbsida använder cookies för att samla in information kring våra besökares aktivitet. En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara på din dator, den ger webbservern information kring hur du surfar. De flesta företag använder cookies på sina webbplatser för att förbättra användarupplevelsen, cookies kan inte skada dina filer eller öka risken för virus på din dator. Du kan själv välja om du vill tillåta cookies via inställningar i din webbläsare. Det ser lite olika ut beroende på vilken webbläsare som du använder men det är generellt ett val du kan göra genom att gå in i inställningar eller verktyg via menyn i webbfönstret.

Ändringar i integritetspolicyn
 

Observera att villkoren i denna integritetspolicy kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på Klinkerhusets webbplats.

Klagomål

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss direkt eller lämna in ett klagomål till berörda myndigheter.

Kontaktuppgifter

Vid frågor kontakta oss via e-mail: kundservice@klinkerhuset.se.

 

2021-04-28